Еднократно затвърдяване

265.50 лв.
Множество сървъри
Стандартни системи

Централизиран Контрол

23.50 лв.
Mensile + 625.30 Costo di installazione
Множество сървъри
Стандартни + custom системи
Централизирана система за контрол