Еднократно затвърдяване

265.50лв.

Множество сървъри
Стандартни системи

Централизиран Контрол

23.50лв.
Kord kuus + 625.30 Häälestamise tasu

Множество сървъри
Стандартни + custom системи
Централизирана система за контрол