Еднократно затвърдяване

265.50 лв.
Множество сървъри
Стандартни системи

Централизиран Контрол

23.50 лв.
Mjesečno + 625.30 Naknada za postavljanje
Множество сървъри
Стандартни + custom системи
Централизирана система за контрол