Еднократно затвърдяване

€135.90 EUR
Множество сървъри
Стандартни системи

Централизиран Контрол

€12.10 EUR
Месечно + €320.20 Такса за настройки
Множество сървъри
Стандартни + custom системи
Централизирана система за контрол