R - Виртуален Сървър

Започва от
€7.47 EUR
Месечно
1 vCore
1 GB RAM
40 GB SSD
1 Gbit/s NIC
4 TB трафик *

S - Виртуален Сървър

Започва от
€16.31 EUR
Месечно
2 vCores
2 GB RAM
60 GB SSD
1 Gbit/s NIC
6 TB трафик *

O - Виртуален Сървър

Започва от
€36.77 EUR
Месечно
4 vCores
4 GB RAM
80 GB SSD
1 Gbit/s NIC
8 TB трафик *

RSO GIGA

Започва от
€46.99 EUR
Месечно
8 vCores
8 GB RAM
160 GB SSD
1 Gbit/s NIC
10 TB трафик *