R - Хостинг

$4.12USD
Месечно + $2.93 Такса за настройки

15 GB SSD
Неограничен Трафик
1 Уебсайт
Бекъп
SSL Certificate
Пощенски кутии
Softaculous

S - Хостинг

$6.48USD
Месечно + $2.93 Такса за настройки

20 GB SSD
Неограничен Трафик
Много Уебсайтове
Бекъп
SSL Certificate
Пощенски кутии
Softaculous

O - Хостинг

$8.85USD
Месечно + $2.93 Такса за настройки

25 GB SSD
Неограничен Трафик
Много Уебсайтове
Бекъп
SSL Certificate
Пощенски кутии
Softaculous