Основен Сървърен Мониторинг

€7.66EUR
Месечно

Сървърни метрики
Опити за проникване

Сървърен + Application Мониторинг

€11.25EUR
Месечно

Сървърни метрики
Метрики за апликацията
Опити за проникване