R - Магазин

$8.85 USD
Месечно + $5.89 Такса за настройки
Всичко нужно за започването на оналайн магазин.
Включен хостинг и домейн.
20GB Трафик
Денонощна поддръжка

S - Магазин

$14.78 USD
Месечно + $5.89 Такса за настройки
Всичко нужно за започването на оналайн магазин.
Включен хостинг и домейн.
50GB трафик
Денонощна поддръжка

O - Магазин

$26.62 USD
Месечно + $5.89 Такса за настройки
Всичко нужно за започването на оналайн магазин.
Включен хостинг и домейн.
Неограничен трафик
Денонощна поддръжка