R - Магазин

€7.64 EUR
Месечно + €5.09 Такса за настройки
Всичко нужно за започването на оналайн магазин.
Включен хостинг и домейн.
20GB Трафик
Денонощна поддръжка

S - Магазин

€12.76 EUR
Месечно + €5.09 Такса за настройки
Всичко нужно за започването на оналайн магазин.
Включен хостинг и домейн.
50GB трафик
Денонощна поддръжка

O - Магазин

€22.98 EUR
Месечно + €5.09 Такса за настройки
Всичко нужно за започването на оналайн магазин.
Включен хостинг и домейн.
Неограничен трафик
Денонощна поддръжка