* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .net, .info, .org, .biz, .xyz, .uk, .us